Menu1 Menu2

relacje inwestorskie

ci@electus.pl

tel. (0-76) 84 15 900

infolinia:

0768416000

Dla akcjonariuszy


WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Electus S.A. w Lubinie. KRS 0000156248. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 28.03.2003 r.
Zarząd spółki Electus S.A. z siedzibą w Lubinie przy. ul. Słowiańskiej 17, 59-300 Lubin stosownie do art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce w związku z procesem dematerializacji akcji.

Dokumenty akcji można składać również w oddziale spółki w Warszawie, przy ul. Stefana Okrzei 1A, 03-715 Warszawa