Menu1 Menu2

relacje inwestorskie

ci@electus.pl

tel. (0-76) 84 15 900

infolinia:

0768416000

Wyniki finansowe


  • Przychody łącznie oraz zysk netto w latach 2004 - 2010
    (w tysiącach PLN)

Przychody i zysk

 

    Dla potrzeb analizy wyników finansowych, przychody ze sprzedaży z lat poprzednich stanowią wartość przychodów netto z wierzytelności pomniejszonych o koszty.
     

    Przychody łącznie i zysk netto 2005-2010 (w tys. zł.)