Menu1 Menu2

Centrum Informacyjne

newsletter

Zaprenumeruj najnowsze informacje z rynku usług finansowych

16-02-2012
Regionalne spotkanie menedżerów ochrony zdrowia w Rzeszowie 16.02.2012 r.

Ponad 200 osób zgromadziła konferencja z cyklu "Regionalnych spotkań menedżerów ochrony zdrowia" - organizowanych przez Grupę PTWP SA z Katowic - wydawcę m.in. miesięcznika Rynek Zdrowia i oraz portalu rynekzdrowia.pl.

 Głównym sponsorem konferencji była firma Electus SA. W trakcie obrad, Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych w Electus SA, Krzysztof Garczarek przedstawił obszerny raport dotyczący m.in. łącznego zadłużenia publicznych szpitali. Raport ukazał rosnące zadłużenie publicznych szpitali oraz rosnący udział zobowiązań wymagalnych. Przedstawione zostało również zapotrzebowanie szpitali na środki finansowe - w ciągu roku wzrosło o 12% do kwoty 1,2 mld zł w 2011 r.  Dyrektor Garczarek pokazał również możliwy sposób przekształcenia zadłużonej jednostki szpitalnej w spółkę przy, współpracy organu założycielskiego, szpitala oraz Electus SA, zwracając uwagę na korzyści wynikające z zastosowania takiego rozwiązania.

 Wśród prelegentów byli też m.in.: dyrektorzy szpitali oraz przedstawiciele Urzędów: Wojewódzkiego i Marszałkowskiego w Rzeszowie odpowiadający za politykę zdrowotną, władze miejskie Rzeszowa i Przemyśla, a także przedstawiciele Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie. Uczestnicy trzech dyskusji panelowych rozmawiali o sytuacji finansowej, przekształceniach i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej, kontraktowaniu świadczeń oraz inwestycjach w infrastrukturę ochrony zdrowia w woj. podkarpackim.

 Konferencję zakończyła dyskusja panelowa dotycząca stanu infrastruktury, niezbędnych inwestycji w podkarpackich lecznicach, a także źródeł ich finansowania. Uczestnicy tej sesji rozmawiali m.in. o planach i możliwościach realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Krzysztof Garczarek
Krzysztof Garczarek - dyrektor Działu Klientów Instytucjonalnych Electus SAczytaj więcej » wiadomości