Menu1 Menu2

rynek usług finansowych dla służby zdrowia

Wiadomości z rynku


17-01-2008
WYŻSZE PŁACE ZRUJNUJĄ SZPITALE
Na Śląsku z 40 szpitali, które podpisały porozumienia płacowe z lekarzami, ponad połowa nie ma na to pieniędzy. W Łódzkiem na 48 skontrolowanych przez wojewodę placówek w 12 zobowiązania zagwarantowane przez dyrektorów pracownikom budzą wątpliwości. Bomba z opóźnionym zapłonem - tak oceniają specjaliści podpisywane pod presją protestujących lekarzy uzgodnienia płacowe. Wojewodowie na polecenia Grzegorza Schetyny, szefa MSWiA, kontrolują, czy szpitale stać na kontrakty podpisane z lekarzami.

tytuł pisma: POLSKA
autor: BARBARA BIAŁA
ilość stron: 6

« powrót