Menu1 Menu2

rynek usług finansowych dla służby zdrowia

Wiadomości z rynku


29-01-2008
SAMORZĄD ZDECYDUJE O ZMIANIE FORMY PRAWNEJ SZPITALA
Ministerstwo Zdrowia wyjaśniło, że przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę akcyjną albo w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje się na podstawie decyzji organu założycielskiego. Wniosek w tej sprawie mogą złożyć pracownicy SP ZOZ. Musi on zostać poparty w tajnym głosowaniu przez ponad 50 proc. pracowników zakładu. Następnie kierownik SP ZOZ przekazuje taki wniosek podmiotowi, który utworzył zakład (organowi założycielskiemu). To on wyraża lub nie wyraża zgody ha przekształcenie placówki ochrony zdrowia.

tytuł pisma: GAZETA PRAWNA
autor: DOMINIKA SIKORA
ilość stron: 16

« powrót